Framsida > Kapslingar > Material
FIBOX Make Difficult Easy

 

Storleken är vanligtvis det första och viktigaste kriteriet när man söker efter den rätta kapslingen för en specifik tillämpning. Kapslingens prestanda, dvs. materialets prestanda är oftast den andra viktigaste egenskapen. Materialsidorna ger dig information och möjlighet till jämförelse mellan de olika materialen för att välja det rätta matrialet till kapslingen.

Tätningen spelar en avgörande roll i kapslingens skydd. Här hittar du all information för Fibox kapslingarnas tätningsmaterial och tätning.

All_group_2.jpg

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy