FIBOX Make Difficult Easy

LACKERADE KAPSLINGAR

Special

Lackering rekommenderas för plastkapslingsserier på mindre än 500 stycken (se även färgning av plastkapslingar).

Aluminiumkapslingar lackeras med polyesterpigment i RAL-standardfärger enligt följande process:

Standardförbehandlingsmetoden (passivering) är Fe-fosfatering. Gulkromatering och annan specialförbehandling fås enligt önskemål.

Olackerade kapslingar förbehandlas också; de är förberedda för kundens egen pigmentfärgnings- eller lackeringsprocess.

EMC Plastkapslingar

Olika metoder för avskärmning av plastkapslingarna och kännetecknande egenskaper för dem framgår av tabellen nedan. Såsom tabellen visar är Ni-lackering klart det mest kostnadseffektiva alternativet.

Det bästa resultatet vid tätning av anslutningen mellan underdel och lock uppnås med den konduktiva specialpackningen CHO-SEAL 1350. I kombination med Ni-lackering av kapslingens insida uppnås en relativt effektiv avskärmningsnivå.

EMC.

Tabell för EMC-avskärmning för plastkapslingar

Avskärmnings-
metod
Beläggningens
tjocklek
microner
EMI-svskärmningens
förminskning, dB
ASTM ES 7-83
Arkresistans
Ohm/kvadrat
Relativa
kostnader för beläggningen


  Ni-lackering


50

35-60 dB

0,5

1

Ag-lackering
 (snabbt torkande silver)

  Ag-lackering

  Ag/Cu-lackering

  Cu-lackering

  Grafit-lackering

  Al Vacum lackering

  Zn-Arc25

25

50

50

50


1

5055-65 dB
(100 MHz)
60 - 65 dB

60 - 65 dB

60 - 65 dB

40 dB (100 MHz)


40 dB (100 MHz)

60 - 65 dB


0.01

0.1

0.2

0.25

10 (25 micr.)


0.1

0.25 - 0.8


55

50

3

2

2


10

5

RFI avskärmningseffekt vid Ni-lackering i förening med konduktiv packning Cho-Seal 1350 i FIBOX PICCOLO ABS H 95G.


dB          

60

40

20

Ni-painting

Diagram:
Telecom Finland Ltd,
Testing laboratory.
Test rapport
TL 940015

                  30 MHz                                                      1030 MHz 


Aluminium kapslingar

Karakteristiska egenskaper hos standardpackning CHO-SEAL 1350. Packningen används av Fibox för såväl plast- som aluminiumkapslingar.

Egenskap Test procedur
  Elastomer bindmaterial   Silikon
  Konduktiv fyllning   Ag/Glas
  Volym resistivitet Ohm-cm, max.
  som levererad utan tryckkänsligt lim
0.01 CEPS-0002
  Hårdhet 65 +/- 5 Shore A
  Förlängning, min. 75 % ASTM-D412
  Fastställd kompression, 70 h.
  i 100 ° C, max.
30 % ASTM-D395
Method B
  Låg temperatur flexibilitet
  TR10, min.
- 55 ° C ASTM-D1329
  Skärmningseffektivitet dB
  100 Mhz E-fält
  500 MHz E-fält
  2 GHz Plan våg
  10 GHz Plan våg

100
100
90
8
Modifierad
MIL-STD-285
Referensen mätt
genom 610x610 mm
öppning
  Volym resistivitet efter
  värmeföråldring Ohm-cm, max.
0.01 CEPS-0002

  Fastställd eftertänjnings volymresistivitet Ohm-cm, max

0.01 CEPS-0002

 Avskärmningseffekt för aluminium kapslingar

dB
100

80

60


Aluminium shielding
30 MHz                                                   1030 MHz

Diagram:
Telecom Finland Ltd, Testing laboratory.
Test rapport
TL 940015

RFI avskärmningseffekt hos FIBOX EURONORM II AL 121208 aluminiumkapsling; olackerad insida och konduktiv packning Cho-Seal 1350.


TRYCKTA KAPSLINGAR

Plast- och aluminiumkapslingar

Silkscreentryck

Screentryck rekommenderas för kapslingsserier mindre än 1000 st. Detta är lämpligt för släta ytor, även stora ytor.

Tampotryck

Tampotryck är den bästa lösningen för serier över 1000 stycken. Det lämpar sig för tryck på såväl plana som böjda ytor av begränsad storlek; och trånga ställen såsom kapslingarnas insidor.

Bägge metoderna möjliggör tryck med 1 eller 3 färger enligt RAL eller PMS specifikationer.

Tryckdugligt B/W-pappers- eller filmoriginal garanterar ett gott tryckresultat.

Printed2

Printed

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy