Framsida > Tjänster > Kundanpassat utförande > Formgjutning i specialfärg
FIBOX Make Difficult Easy

Colour_molding

Fibox kan erbjuda plastkapslingar i olika kundanpassade (RAL) färgnyanser genom färgpigmentering av råmaterialkornen. Det bästa resultatet med garanterat enhetlig färg erhålls med ABS plastråmaterial.

Metoden blir ekonomisk i partier på mer än 500 stycken.

Merkostnaden för färgade kapslingar bygger på två faktorer.


För det första måste vi preparera verktygen för specialarbetet och rengöra dem efter det att partiet producerats. För det andra tillkommer en extra materialavgift för det specialfärgade plastråmaterialet.


Material avgift för färgade kapslingar

Material surcharge


I varje kapsling finns flera komponenter som kan eller måste färgas i flera verktyg. Det möjliggör en kombination av färger i samma kapsling. Du kan t.ex. ha svarta lockskruvar, en mörkröd underdel och ett opakrött lock. I det fallet måste formdelarna för olika detaljer prepareras skilt för sig. Därför tillkommer en extra avgift skilt för underdelen, locket och skruvarna. (Diagrammet nedan)

Enhetspris PICCOLO ABS B 85G

Unit price

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy