Framsida > Om Fibox > Kort om Fibox
FIBOX Make Difficult Easy

Plastkapslingsproduktionen startades av Fiskars i början av 1960-talet. Fiskars, grundat 1649, är att av de äldsta bolagen i Finland med ett brett sortiment av konsument- och industriprodukter.

Bland de första plastkapslingarna var EK kapslingarna vilka öppnade en ny era för kraftöverföringspaneler för lågspänning.  Under 1960- och 1970-talen hittade Fibox kapslingarna sin väg till brytarutrustnings- och entreprenadsegmenten genom användandet av slaghållfasta polykarbonatkapslingar.

Plastkapslingsutbudet utökades till industriautomation och nätverkskomponenter med elektronikkapslingar i mindre utföranden under 1980-talet.

Fibox grundades år 1991 genom att den verksamma företagsledningen köpte Fiskars kapslingsverksamhet. Tapani Niemi var köpets huvudarkitekt och är ännu det privatägda bolagets största ägare.

Under 1990-talet växte Fibox till en internationellt viktig faktor på kapslingsmarknaden, genom att grunda egna försäljnings- och marknadsföringskontor i de viktigaste marknaderna, genom att utvidga produktutbudet och genom att aktivt satsa på produkt utveckling.

En lyckad expansion ökade snabbt produktionsvolymerna och två nya fabriker, en i Jorvas, Finland och en i Inchon, Korea, grundades år 1995 för att föra Fibox leveranskeds kapasitet till en nivå av världsklass.

Fibox Köpte Tamplast Oy, en specialist i högprecisionsplastformning, år 2000 som svar på det ökade behovet av underleverantörstjänster av plastprodukter för telekommunikation, industri-, konsumentelektronik och medicinindustrin.

Fibox köpte Haloset Team Oy, en specialist i att utveckla, tillverka och montera styrenheter, år 2001 för att bredda utbudet av kapslingssystem.

År 2003 delades Fibox företagsverksamhet i två skilda affärsenheter:

  • Fibox Enclosures  fokuserar på planering, tillverkning, distribution och försäljning av kapslingar och kapslingssystem.
  • Fibox Plastic Mechanics - specialiserar sig på att erbjuda plastproduktsplanering och planering
    av  formsprutningsverktyg liksom också produktionstjänster av hög volym för precisionsplastdelar.

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy